Az OTT-ONE Nyrt. állásfoglalása a HVG 2021.05.27-én megjelent cikkei kapcsán

Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, miszerint a HVG „Kinek a kontójára” című, 2021.05.27-én nyomtatott lapszámában megjelent cikke, valamint annak „Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere” című online átvétele az OTT-ONE Nyrt. megítélése szerint valótlan tényállításokat tartalmaz, amelyeket a Társaságunk a leghatározottabban visszautasít.

Az előbbiek okán a Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a mai napon sajtó-helyreigazítás iránti kérelemmel élt a HVG Kiadó Zrt. irányába azzal, hogy amennyiben az abban foglaltakat határidőben nem, vagy nem a megfelelő tartalommal teljesítik, úgy a Társaság a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségével fog élni.

A Társaság a hivatkozott cikkből az alábbi részeket kifogásolta kérelmében:

„Senki sem vállalja a lélegeztetőgép-beszerzések egyik nyertesének, az OTT-One Nyrt.-nek a könyvvizsgálatát, miután kamu számlákat találtak a tavalyi évről szóló mérlegbeszámolójában.”

„Az egy éve még szinte ismeretlen informatikai cég állítólag annak köszönhette sikerét, hogy éppen Kínában üzletelt, amikor a járvány kirobbanásakor mindenki lélegeztetőgépet akart vásárolni.”

„Azt egyelőre nem tudni, hogy a kifogásolt bizonylatok az állami szállításokkal vannak-e összefüggésben, de miután a cég tavalyi, 11,6 milliárd forintos árbevételének elsöprő többségét az egészségügyi eszközök beszerzése tette ki, ez az olvasat valószínűsíthető.”

A helyreigazítani kért cikkek kifogásolt részei álláspontunk szerint a Társaságot illetően valótlan tényeket közölnek és megalapozatlan tényállításokat híresztelnek a nyilvánosság felé. A cikkek kifogásolt részei valótlanul azt közvetítik az olvasók felé, hogy (i) a Társaság könyvvizsgálata során bűncselekmény elkövetésének bizonyítékait („kamu számlák”) lelték fel; (ii) a Társaság kínai üzleti piacon folytatott tevékenységével összefüggésben kizárólag jogtalan extra profit megszerzése érdekében, spekulatív módon járt el; (iii) valamint a könyvvizsgálat során szabálytalanságra utaló körülmények kerültek feltárásra az egészségügyi eszközbeszerzések vonatkozásában, minden alapot nélkülözve sugalmazva, miszerint a Társaság könyvvizsgálójának felmondása és az egészségügyi eszközbeszerzések között összefüggés lenne megállapítható.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a Társaság 2020. évi beszámolójának könyvvizsgálata során a könyvvizsgáló nem talált fiktív számlákat, valamint erre irányuló tényállítást sem tett a könyvvizsgáló, továbbá a Társaság könyvvizsgálója a megbízásától való visszalépésének indokai – amelynek kivonata a Társaság 2021. április 19-én publikált tőzsdei közzétételében is megtalálható – között sem jelölte meg fiktív számlák azonosítását.

A valóság az továbbá, hogy a Társaság már 2019. év augusztusában, a koronavírus járványt megelőzően is létesített üzleti kapcsolatot Kínában, így az OTT-ONE Nyrt. már 2019. augusztus 27-én megállapodást kötött a chengdui (Kína) APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee-vel annak érdekében, hogy a Társaság termékei a kínai piacon is értékesítésre kerüljenek, illetve a Társaság ehhez megfelelő partneri hálózatot alakíthasson ki.

A cikkekben közöltekkel szemben és sugalmazásukkal ellentétesen továbbá a Társaság által végzett egészségügyi eszközbeszerzésekkel összefüggésben sem szabálytalanság, sem bűncselekmény elkövetése nem került megállapításra és a könyvvizsgáló sem jelölt meg felmondásának indokai között egészségügyi eszközbeszerzéssel összefüggő szabálytalanságot.

Ki kívánjuk emelni, miszerint a Társaságnál fiktív számlák létezését sem a könyvvizsgáló, sem egyéb hatóság nem állapította meg, ezért a HVG Kiadó Zrt. szerkesztősége minden ténybeli alapot nélkülözve közölt a Társaságot hamis színben feltüntető, bűncselekmény elkövetésére utaló tényállítást.

A Társaság megítélése szerint a cikkek ellenséges hangvételűek, a Társaság tőzsdei kibocsátói működéséből adódóan az ügy közérdeklődésre számot tartó jellege ellenére is aránytalanul egyoldalúak, az objektív tájékoztatás követelményeit negligáló, csupán politikai töltetű hangulatkeltésre alkalmas közlések. A Társaságot hamis színben feltüntető állítások és sugalmazások nélkülöznek minden alapot, így az olvasók objektív, valósághű és hiteles tájékoztatása szempontjából a Társaság álláspontja szerint teljesen indokolatlanok.

A HVG Kiadó Zrt. szerkesztősége továbbá úgy híresztelt a Társaságot hamis színben feltüntető tényállításokat, hogy a Társaság ezzel kapcsolatos álláspontját nem kérte ki, és így azt nem is mutatta be, ezzel ugyancsak megsértve az objektív tájékoztatás követelményeit.

A Társaság továbbra is minden erőfeszítést megtesz az iránt, hogy az új, állandó könyvvizsgáló megbízására és a könyvvizsgálat elvégzésére, illetve a Társaság 2020. évi beszámolójának auditálására a jogszabályok által biztosított lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön és a törvényes működés helyreállítása biztosított legyen. Az előbbiek érdekében a Társaság folyamatos egyeztetéseket folytat és aktívan keresi a megoldási lehetőségeket, ugyanakkor a rajta kívül álló objektív körülmények, így különösen a kibocsátói képesítéssel rendelkező könyvvizsgálók korlátozottabb száma és ezen könyvvizsgálóknak az év jelen időszakában fennálló munkaterhe ugyancsak hátrányt jelent a Társaság számára.

Folytatódott a növekedés az OTT-ONE Nyrt.-nél: 2020 első három negyedévében már több mint 11 milliárd forintos árbevételt ért el a társaság

2020 harmadik negyedévében több mint 4 milliárd forintos árbevételt, illetve mintegy 60 millió forintos EBITDA értéket ért el az OTT-ONE Nyrt. A koronavírus-járvány okozta gazdasági lassulás továbbra sem éreztette hatását a társaság üzleti eredményein: a harmadik negyedévvel együtt éves árbevétele immár több mint 11 milliárd forint, amely közel 10 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában elért összeget. Az első féléves eredményeket jelentősen befolyásoló profiltisztítás, elsősorban az amortizációs költségek időarányos csökkenése formájában, a harmadik negyedévben már pozitív hatásként jelent meg a társaság számaiban.

Közzétette a 2020 első három negyedévére vonatkozó üzleti gyorsjelentését a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett OTT-ONE Nyrt. A jelentés alapján a társaság harmadik negyedéves árbevétele elérte a 4,3 milliárd forintot, amellyel a 2020. január-szeptemberi időszak árbevétele több mint 11,1 milliárd forintra, a 2019-es év azonos időszakában elért árbevétel mintegy hatszorosára emelkedett. Az árbevétel alakulásában jelentős faktorként jelent meg az idei év első felében előtérbe került, egészségügyi eszközökhöz kapcsolódó tevékenység.

Az EBITDA érték (kamatok, adók és az értékcsökkenés előtti eredmény) a harmadik negyedévben 59,5 millió forintot tett ki, amellyel az első három negyedév összesített értéke 195,5 millió forint – ez a tavalyi év azonos időszakához képest 46 százalékos növekedést jelent. A társaság az első félévben, miután áttekintette addigi működését és jövőbeni lehetőségeit, számos saját fejlesztésű eszköz leselejtezéséről határozott – a döntés a harmadik negyedév során pozitívan éreztette hatását, elsősorban az amortizációs költségek időarányos csökkenésében.

A harmadik negyedév során számos jelentős ügyletről számolt be az OTT-ONE. A társaság korábban jelzett törekvése – miszerint kiemelten kívánnak foglalkozni az egészségügyi termékek kereskedelmével és az egészségügyi termékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával – a tárgyidőszakban is megjelent: lezárult az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött, 3 millió darab KN95 típusú védőmaszk leszállítására vonatkozó szerződés. Emellett az év hátralévő időszakában tervezetten megtörténik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére beszerzett, mintegy 300 darab lélegeztetőgép átadása, amelynek eredménye várhatóan még a 2020-as üzleti év során realizálódni fog.

Az egészségügy mellett a társaság másik fókuszterülete, a koronavírus-járvány miatt kialakult új gyakorlatok – mint például a távoli munkavégzés – következtében még inkább előtérbe került streaming, illetve online oktatás révén is jelentős bevételt könyvelhetett el a tárgyidőszakban: egy külföldi megrendelő részére, több mint 1 millió euró értékben értékesített online oktatási területhez kapcsolódó licencet.

Továbbá az Igazgatóság júliusi döntését követően a negyedév során megkezdődött a társaság 2019 decemberétől üzemelő szerverközpontjának kapacitásbővítése, amelynek első lépéseként a hardver eszközök kerültek értékesítésre. A bővítést a biztonságos kommunikációt lehetővé tevő informatikai megoldások, valamint az ezekhez kapcsolódóan igénybe vehető felhő alapú szolgáltatások felértékelődése, illetve az ügyféligény-növekedés indokolta.

Ezen ügyletek mellett a társaság két GINOP támogatást is elnyert: szeptemberben a GINOP-5.3.12 „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázat keretében közel 42 millió forint, majd októberben a GINOP 1.2.7 „Értéklánc minőség fejlesztése az OTT-ONE Nyrt.-nél” című pályázat keretén belül 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Utóbbi segítségével egy magas szintű IT biztonság mellett, okosmegoldások használatával működő gyártóüzem, illetve ehhez kapcsolódóan specializált, innovatív gyártókörnyezet fejlesztését valósítja meg a társaság.

Az idén tőzsdei jelenlétének 10 éves jubileumát ünneplő társaság tőkepiaci aktivitását tekintve a negyedév során jelentős eseményként említhető az OTT-ONE részvények BÉT elemzés-árjegyzés programjának keretében történő rendszeres elemzésének megkezdése. Az MKB Bank elemzője által augusztus végén az initiation report, majd októberben az elemzői kommentárok kerültek publikálásra.

A társaság továbbra is kiemelkedő alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot ebben a rendkívüli évben, amely a negyedéves számokon is meglátszik, hiszen a harmadik negyedév számos jelentős mérföldkövet hozott, a core tevékenységekhez kötődő fejlesztési megrendelések, a streaming szolgáltatások bevételei és egyéb lehetőségek pedig továbbra is stabil profitot termelnek. Emellett rendkívül fontos, hogy az első féléves profiltisztítás ezúttal már üzleti eredmény szintjén is megjelent.

Magasfokú védelemmel ellátott, specializált gyártóüzem fejlesztésébe kezd az OTT-ONE

Magas szintű IT biztonság mellett, okosmegoldások használatával működő gyártóüzem, illetve ehhez kapcsolódóan specializált, innovatív gyártókörnyezet fejlesztésébe kezd az OTT-ONE. A közel 700 millió forint összértékű projekt megvalósításához a társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretéből több mint 310 millió forintról szóló támogatást nyert el. A fejlesztési munka várhatóan a 2021-es év folyamán fejeződhet be.

Összesen közel 700 millió forint értékű fejlesztésbe kezd az OTT-ONE, amelynek megvalósításához a társaság a „Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” tárgyú GINOP pályázat keretében több mint 310 millió forintról szóló támogatást nyert el.

A fejlesztési munka – amely az OTT-ONE vidéki telephelyén valósul meg – során egy elektronikai eszközöket gyártó beültető (SMD) üzem létrehozása, valamint egy innovatív, specializált gyártókörnyezet kialakítása a cél. A projekt keretében a zárt gyártási folyamatok olyan okos megoldásokkal kerülnek biztosításra, amelyek által garantálható a teljes folyamat magas szintű IT biztonsága. A projekt fejlesztési munkálatai tervezetten a 2021-es év folyamán fejeződhetnek be.

Több mint 1 millió euró értékben értékesítette online oktatási megoldását az OTT-ONE

Újabb külföldi megrendelő részére értékesítette az OTT-ONE online oktatási megoldását. A megállapodás értelmében a társaság több mint 1 millió euró értékben szolgáltat internetes távoktatást, illetve távoli munkavégzést lehetővé tevő rendszert a megrendelő részére.

A koronavírus-járvány megjelenése által bizonyos globális, életvitelbeli tendenciák – a távmunka, illetve az online oktatás térnyerése – tovább gyorsultak, így az OTT-ONE streaming, illetve online oktatás területét érintő fejlesztései iránt a rendkívüli helyzet kezdete óta a megszokottnál is fokozottabb érdeklődés mutatkozik. Mivel a járvány hatásai várhatóan hosszú távon is jelen lesznek, a társaság ezen üzletágai, fejlesztései a továbbiakban is a core tevékenység részét képezik.

Az OnlineLearningPlatform (OLP) olyan innovatív, streaming alapú oktatási keretrendszer, amely ötvözi a digitális tréningrendszerek és a különféle online kommunikációs platformok sajátosságait, emellett az egyéb piaci, külföldről üzemeltetett megoldásokhoz képest lényegesen magasabb szintű adatbiztonságot nyújt. Így az általános e-learning célok mellett speciális coaching tevékenységek és vállalati képzések területén is felhasználható.

3 millió darab védőmaszkot szállított le az OTT-ONE az ÁEEK számára

A 2020. április 23-án az OTT-ONE Nyrt. és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) között létrejött nagyértékű megállapodás részeként megrendelt hárommillió darab, európai minősítéssel rendelkező védőmaszk beszállítása befejeződött, így a szerződés teljesült.

A 2020. április 23-án az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) megkötött szerződés értelmében az OTT-ONE Nyrt. kínai partnerein keresztül három millió darab, KN95 típusú, európai minősítéssel rendelkező védőmaszk gyártására alkalmas gyártói kapacitást foglalt le, majd az év második és harmadik negyedéve során több részletben szállította be a védőmaszkokat az ország területére. A mai napon a teljesítéssel kapcsolatos jegyzőkönyv aláírásra került, így a szerződés teljesítettnek tekinthető.

Az OTT-ONE a koronavírus-járvány megjelenése kezdetén kínai üzleti kapcsolatai révén a járványügyi helyzet kielégítése céljából lépett be az egészségügyi eszközök piacára. A Külgazdasági és Külügyminisztérium számára 4,7 milliárd forint értékben 500 darab, professzionális lélegeztetőgépet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára pedig összesen 7,7 milliárd forint értékben további 300 darab lélegeztetőgépet, azokhoz tartozó kiegészítőket, illetve három millió darab védőmaszkokat szállított be a Kínai Népköztársaságból.

Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt.

Működésének eddigi legmagasabb árbevételét, közel 7 milliárd forintot ért el az idei első félévben az OTT-ONE Nyrt., amely közel 5,5 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának értékét – áll a társaság által a Budapesti Értéktőzsdén közzétett üzleti jelentésben. A társaság a félév során eredményesen alkalmazkodott a megváltozott piaci körülményekhez, továbbá nagymértékű profiltisztítást hajtott végre, amely elősegíti a társaság core tevékenységeinek előtérbe helyezését és a hosszú távon eredményes működés biztosítását.

Közzétette a 2020 első félévére vonatkozó üzleti jelentését a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett OTT-ONE Nyrt. A jelentés alapján eddigi működésének legjobb árbevételét érte el a társaság az első félévben, amely a 2019-es félévi érték négyszeresére, közel 7 milliárd forintra emelkedett. Az árbevétel közel 5,5 milliárd forintos növekedésének 70 százalékát az egészségügyi termékek értékesítése tette ki. A társaság EBITDA értéke (kamatok, adók és az értékcsökkenés előtti eredmény) az első félévben 123 millió forint, az adózás előtti eredménye pedig 727 ezer forint volt. Utóbbi eredményeket nagyban meghatározta és formálta, hogy a társaság az első félévben áttekintette a vállalat eddigi működését és jövőbeni lehetőségeit, és úgy döntött, hogy bizonyos, saját fejlesztésű eszközöket leselejtez, leértékel, mivel azok nem illeszkednek a társaság core tevékenységébe és a jövőben nem kíván ezzel foglalkozni. Az összesen 167 millió forint értékű eszközleírást – amely nélkül a 2020. első félévi üzleti eredmény elérte volna az 50 millió forintot – a kedvező pénzügyi eredmény tette lehetővé. A profiltisztítás ugyanakkor megerősíti a társaságot a core tevékenységeinek előtérbe helyezésének folyamatában, valamint a fókuszterületek eredményes működtetésében.

A tavasszal hazánkba is begyűrűző koronavírus-járvány minden iparágra hatással volt, ugyanakkor az OTT-ONE core tevékenységeit nem érintette negatívan a rendkívüli helyzet, sőt, egyes területeken megnőtt a megkeresések száma, ezzel együtt pedig a kapacitásigény is. A járvány tavaszi hulláma alatt a társaság összesen 800 darab lélegeztetőgép, valamint egyéb egészségügyi felszerelések értékesítéséről írt alá megállapodást két állami szereplővel, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, összesen több mint 12,4 milliárd forint értékben. Míg a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára legyártott lélegeztetőgépek és felszerelések leszállításra kerültek, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről megrendelt eszközök esetében a megrendelés az év második felében fog teljesülni, amely további 7,7 milliárd forinttal növeli majd az OTT-ONE 2020. évi árbevételét.

Az OTT-ONE emellett több, egyéb mérföldkövet is magáénak tudhat az első félévből, amelyek közül kiemelkedő a társaság mesterséges intelligencián alapuló kutatás-fejlesztési projektje, amelynek összköltsége több mint 662 millió forint. A projekt neve „Surface Anomaly Detection (SAD)” – idegen tárgyak azonosítása védett területeken és kritikus útvonalon. Egyes üzletágakban megnövekedett a megkeresések száma, részben a koronavírus-járvány miatt kialakult új gyakorlatok – mint például a távoli munkavégzés – miatt. Ennek keretében idén márciusban egy több mint 400 ezer eurós megrendelést teljesítve, Horvátországban értékesítette az OTT-ONE a saját fejlesztésű online oktatási platformját, amely az internetes távoktatás lehetőségét kínálja az érdeklődők számára.

A tárgyidőszakon kívül eső események közül az egyik legmeghatározóbb a 2019 decemberétől üzemelő szerverközpont bővítésének megkezdése volt: július elején döntött közel kétmillió euró értékben szerverkapacitásának bővítéséről a társaság. Tőkepiaci jelenléte szempontjából további jelentős esemény, hogy a Budapesti Értéktőzsde elemzés-árjegyzési programjának keretében elindult az OTT-ONE Nyrt. részvényeinek elemzése az MKB Bank elemzője által.

Az idei év az OTT-ONE-t is számos kihívás elé állította, ugyanakkor a társaság rendkívül jól alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, amely eredményeként a core tevékenység mellett új területeken is megállta a helyét. Noha a profiltisztítás negatívan befolyásolta a féléves számokat, hosszú távon egyértelműen segíteni fogja a növekedést.

Az OTT-ONE Nyrt. a jövőben továbbra is elsősorban innovatív piaci megoldásokat és termékeket fejleszt az IT security, biztonságtechnika, valamint a streaming, mesterséges intelligencia megoldások és egyedi szoftverek területén. Működése továbbra is az alábbi szegmensekre osztható: video alapú tartalomszolgáltatás (streaming üzletág), IT security (biztonságtechnikai üzletág), online oktatási rendszerek fejlesztése, működtetése, egyedi szoftverfejlesztések. Ezen tevékenységek a tervek szerint kiegészülnek a különböző egészségügyi termékek kereskedelmével és egészségügyi termékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával.

Az OTT-ONE Nyrt. üzleti mérföldkövei a 2020-as év első félévében:

  • 2020 februárjában a vállalat több mint 300 millió forint összegű támogatást nyert a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” pályázaton, és ezzel egy időben a mesterséges intelligencia technológiáját kutató és fejlesztő projektbe kezdett.
  • Ez év februárjában került sor a Díjbeszedő Informatikai Kft.-vel közösen fejlesztett iCsekk nevezetű mobil applikáció legújabb verziójának átadására is, amelyen már a tavalyi év közepe óta együtt dolgozott a két vállalat.
  • Márciusban egy több mint 400 ezer eurós megrendelést teljesítve, Horvátországban értékesítette az OTT-ONE a saját fejlesztésű online oktatási platformját, amely az internetes távoktatás lehetőségét kínálja az érdeklődők számára.
  • Március végén a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a társaság kínai partnerein keresztül mintegy 500 lélegeztetőgép gyártására és leszállítására kötött szerződést, és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával írt alá több milliárd forintos megállapodást. Ezt követően szintén egyezség született koronavírus elleni védekezésre alkalmas védőmaszkok gyártására és szállítására.
  • Április elején az OTT-ONE 290 millió forint értékben értékesített vállalatirányítási és biztonságtechnikai szoftverekből álló szoftvercsomagot egy magyarországi megrendelője részére.
  • 2020 első félévében több személyi változás is történt az OTT-ONE Nyrt. menedzsmentjében: márciusban a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választották dr. Nemeskéri Zsoltot és dr. Szabó-Kovács Rékát, áprilisban pedig Igazgatósági taggá vált dr. Pozsgay Péter, illetve a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság is bővült Farkas Tibor Norbert személyével. Utóbbi személy ugyanakkor a Társaság kínai üzleti együttműködéseivel kapcsolatos munkáját végzi, amely nem összeegyeztethető a bizottság tevékenységeivel, ezért május elejétől visszahívták tisztségéből.
  • Szintén ebben a hónapban került sor egy együttműködési megállapodás kötésére is a Budapesti Értéktőzsde oktatási leányvállalatával, a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel (BIB) az OTT-ONE online oktatási platformjának használatáról az edukációs intézmény távoli hallgatói számára. A 2021. január 1-jéig tartó egyezmény értelmében a kurzusokon való online részvétel olyan diákok számára is lehetővé válik, akik nem tudnak személyesen megjelenni.
  • Áprilisban újabb 300 lélegeztetőgép, továbbá 3 millió darab egészségügyi maszk megrendeléséről írt alá szerződést a vállalat az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, amelynek értéke mintegy 7,7 milliárd forint.
  • Júniusban az OTT-ONE 510 millió forint értékben értékesített egy újabb, részben saját fejlesztésű, komplex videótitkosítási szoftverrendszert magyar partnerének.

Elindult az OTT-ONE részvényeinek elemzése

Az OTT-ONE Nyrt. is csatlakozott a Budapesti Értéktőzsde elemzés-árjegyzési programjához, amelynek keretében a társaság értékpapírjairól az MKB Bank Nyrt. készít majd rendszeres elemzéseket. Az elemzések célja a befektetői bizalom további erősítése és a kereskedési aktivitás növelése a kis-és közepes kapitalizációjú részvényekben. A programhoz való csatlakozás nyomán az OTT-ONE negyedéves beszámolókat készít majd a tevékenységéről, a mostani féléves beszámolók mellett. 

A tőzsde Standard kategóriájában jegyzett OTT-ONE hivatalosan is csatlakozott a Budapesti Értéktőzsde immáron 15 kibocsátót magában foglaló elemzés-árjegyzési programjához. Az OTT-ONE részvényelemzője az MKB Bank lesz, aki a társaság értékpapírjairól rendszeres elemzéseket publikál majd a program keretében. A program része továbbá a tőzsdei társaság által készített beszámolók gyakoriságának növelése: az eddigi féléves beszámolók mellett az OTT-ONE ezt követően negyedéves riportokat is közzétesz.

A befektetési szolgáltató nemrég publikálta az OTT-ONE-ról elkészített első jelentését, amely a jelenlegi árfolyamhoz képest magasabb, 296 forintos célárfolyamot határozott meg 75 százalékos felértékelődési potenciál mellett. Rácz Balázs, az MKB Bank elemzője a riportban kiemelte: a társaság tevékenysége, amely a magas hozzáadott értékeket biztosító, innovatív IT megoldásokra épül, megfelelő alapként szolgálhat a további dinamikus növekedés számára. Az elemző hozzátette, a hosszú távú együttműködési megállapodások eredményeként az OTT-ONE tovább növelheti az ismétlődő, rendszeres bevételi források arányát.

A Budapesti Értéktőzsde 2017-ben elindított programjának első évében összességében 19 százalékkal nőtt a résztvevő cégek papírjainak forgalma az azt megelőző év hasonló időszakához képest, szemben a teljes piac bővülésével, amely 2,4 százalékot tett ki ugyanezen időszak tekintetében. A BÉT tavaly újabb kibocsátók, köztük az OTT-ONE részvényeivel bővítette a programban elemezhető vállalatok listáját: a tőzsde az információellátottság növelését, valamint a részvényforgalom és a likviditás támogatását célzó programba bekerülő kibocsátókat azok mérete, közkézhányada és likviditása alapján választotta ki.

Az elemzések révén tovább erősödhet a társaság tőkepiaci jelenléte, valamint a befektetői bizalom is. A programba való bekerülés szintén elősegíti, hogy az OTT-ONE az intézményi befektetők számára is még inkább láthatóbbá váljon.

Az OTT-ONE Nyrt.-ről szóló első jelentés, valamint a legfrissebb elemzések a Budapesti Értéktőzsde honlapján, valamint az OTT-ONE honlapjának befektetőknek szóló oldalán lesznek a jövőben elérhetőek.

Tapasztalt jogi szakértővel erősödött az OTT-ONE Felügyelő- és Audit Bizottsága

Dr. Fábián Ábel Balázs személyében tapasztalt jogi szakemberrel erősítette meg Felügyelő- és Audit Bizottságát az OTT-ONE Nyrt. a társaság augusztus 7-én megtartott rendkívüli közgyűlésének döntése nyomán. A közel másfél évtizedes szakmai múlttal rendelkező, korábban a Szerencsejáték Zrt. jogi igazgatóhelyetteseként tevékenykedő szakértő Prof. dr. Nemeskéri Zsolttal és dr. Szabó-Kovács Rékával tölti be a rá ruházott tisztséget.

2020. augusztus 7-én tartotta rendkívüli közgyűlését az OTT-ONE Nyrt., amely során a társaság a részvényesek személyes jelenlétében új taggal, dr. Fábián Ábel Balázzsal erősítette meg Felügyelő- és Audit Bizottságát. Az újonnan csatlakozó bizottsági tag mellett a társaság a továbbiakban is támaszkodik Prof. dr. Nemeskéri Zsolt és dr. Szabó-Kovács Réka, az OTT-ONE Felügyelő Bizottságának két korábban megválasztott tagjának szakértelmére. Az új bizottsági tag megválasztását Martonicz Dániel visszahívása indokolta.

Dr. Fábián Ábel Balázs a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogász diplomát, majd tőkepiaci és bank szakjogász, ezt követően pedig az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen biztosítási szakjogász szakképzettséget szerzett. Pályafutását a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodánál kezdte, majd 2011-től a Szerencsejáték Zrt.-nél előbb jogtanácsos, majd jogi osztályvezető pozícióban, 2016-tól pedig a vállalat jogi igazgatóhelyetteseként tevékenykedett. Feladatai közé a jogi főosztály működésének menedzselése, a vezetői döntések előkészítésében és meghozatalában való részvétel és a társaság működéséhez szükséges, megbízható jogi háttér folyamatos biztosítása tartozott. Az idei év szeptemberétől ügyvédi tevékenységet kíván folytatni. A felügyelőbizottságok működésében is rendelkezik tapasztalattal, korábban az Szrt. Service Kft. és a Credit Over Követeléskezelő Zrt. felügyelőbizottságának is tagja volt.

Az OTT-ONE Felügyelő- és Audit Bizottságának elsődleges feladata az ügyvezetés, illetve a könyvvizsgálat felülvizsgálata. Ez kiterjed mind a társaság működésére vonatkozó jogszabályok és számviteli törvények betartatására, mind a társasági szerződések, az alapszabály, illetve a társaság legfőbb szervi határozatainak betartása feletti ügyeletre.

dr. Fábián Ábel Balázs, az OTT-ONE Nyrt. Felügyelő- és Audit Bizottságának újonnan megválasztott tagja

Az OTT-ONE két megoldása is bekerült a legérdekesebb magyar innovációk közé

Megjelent a 100 magyar találmány és fejlesztés című kiadvány 2020-as kiadása, amely az elmúlt időszak magyar innovációit, találmányait és fejlesztéseit mutatja be. A kiadványba bekerült két, az OTT-ONE Nyrt. és az iSRV Zrt. konzorciumi partnerségében fejlesztett megoldás, az OnlineLearningPlatform (OLP) online oktatási keretrendszere és a katonai szintű titkosítást biztosító Encrypted SSD is.

Az OnlineLearningPlatform (OLP) egy streaming alapú oktatási keretrendszer, amely ötvözi a digitá­lis tréningrendszerek és a különféle online kom­munikációs platformok sajátosságait. A rendszer általános e-learning célokra is alkalmazható, így általános, középiskolai vagy felsőoktatásban nyújt lehetőséget a távoktatásra, de akár magániskolák, nyelviskolák is alkalmazhatják. Az iskolai felhasználás mellett speciális coaching tevékenységek digitalizációját is biztosítja a rend­szer, továbbá felhasználható a vállalati képzések területén is.

A rendszer továbbá innovatív módon képes támogatni az egészségügyben elterjedőben lévő telemedici­na jellegű megoldásokat, az online orvos-beteg vagy orvos-orvos közötti szakmai konzultációkat, a másod­szakvéleményeket, de akár a távdiagnózist is. Az OLP a HR terület támogatásaként akár a toborzási, kiválasztási folyamat tudásalapú, szakmai és kompetenciatesztekkel megtámogatott előszűrését is egyszerűen, követhető és bármikor visszakereshető módon oldja meg.

A jelenleg fejlesztés alatt álló Encrypted SSD termékcsalád egyedi, kormányzati és katonai elvárásoknak is megfelelő hardveres titkosítással ellátott külső, SSD alapú adattároló eszközöket takar. A saját fejlesztésű vezérlő elektronikát az OTT-ONE Nyrt. és az iSRV Zrt. külső behatolásvédelmi megoldásokkal látta el, amely külső beavatkozás vagy támadás esetén automatikusan megsemmisíti a titkosítási kulcsait, így biztosítva fizikailag is a tárolt adatok védelmét. Az eszköz adataihoz való hozzáférésnél magas biztonságot adó biometrikus azo­nosítás szükséges, amely a felhasználó telefonjában egyébként is meglévő biometrikus modul használatával való­sulhat meg.

Orvosi berendezések karbantartásában jártas szakembereket keres az OTT-ONE!

Az OTT-ONE Nyrt. a közelmúltban beszerzett, a társaság forgalmazásában álló, több száz darab SH 300-as típusú, minőségi lélegeztetőgép és azok kapcsolódó kiegészítőinek a jövőben történő rendszeres karbantartására, valamint hivatalos szerviz feladatainak ellátására keres mérnököket, illetve technikusokat, hosszú távra.

A felhívás orvosi berendezések szerelésében és karbantartásában komoly tapasztalattal rendelkező szakemberek részére szól. A munkavégzés elsősorban Magyarország területén történne, amely ugyanakkor akár a környező országokban tervezett szervizszolgáltatások ellátására is kiterjedhet.

A meghirdetett pozícióra jelentkezni az info@ott-one.hu címen lehetséges!