Az OTT-ONE Nyrt. állásfoglalása a HVG 2021.05.27-én megjelent cikkei kapcsán

Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, miszerint a HVG „Kinek a kontójára” című, 2021.05.27-én nyomtatott lapszámában megjelent cikke, valamint annak „Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere” című online átvétele az OTT-ONE Nyrt. megítélése szerint valótlan tényállításokat tartalmaz, amelyeket a Társaságunk a leghatározottabban visszautasít.

Az előbbiek okán a Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a mai napon sajtó-helyreigazítás iránti kérelemmel élt a HVG Kiadó Zrt. irányába azzal, hogy amennyiben az abban foglaltakat határidőben nem, vagy nem a megfelelő tartalommal teljesítik, úgy a Társaság a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségével fog élni.

A Társaság a hivatkozott cikkből az alábbi részeket kifogásolta kérelmében:

„Senki sem vállalja a lélegeztetőgép-beszerzések egyik nyertesének, az OTT-One Nyrt.-nek a könyvvizsgálatát, miután kamu számlákat találtak a tavalyi évről szóló mérlegbeszámolójában.”

„Az egy éve még szinte ismeretlen informatikai cég állítólag annak köszönhette sikerét, hogy éppen Kínában üzletelt, amikor a járvány kirobbanásakor mindenki lélegeztetőgépet akart vásárolni.”

„Azt egyelőre nem tudni, hogy a kifogásolt bizonylatok az állami szállításokkal vannak-e összefüggésben, de miután a cég tavalyi, 11,6 milliárd forintos árbevételének elsöprő többségét az egészségügyi eszközök beszerzése tette ki, ez az olvasat valószínűsíthető.”

A helyreigazítani kért cikkek kifogásolt részei álláspontunk szerint a Társaságot illetően valótlan tényeket közölnek és megalapozatlan tényállításokat híresztelnek a nyilvánosság felé. A cikkek kifogásolt részei valótlanul azt közvetítik az olvasók felé, hogy (i) a Társaság könyvvizsgálata során bűncselekmény elkövetésének bizonyítékait („kamu számlák”) lelték fel; (ii) a Társaság kínai üzleti piacon folytatott tevékenységével összefüggésben kizárólag jogtalan extra profit megszerzése érdekében, spekulatív módon járt el; (iii) valamint a könyvvizsgálat során szabálytalanságra utaló körülmények kerültek feltárásra az egészségügyi eszközbeszerzések vonatkozásában, minden alapot nélkülözve sugalmazva, miszerint a Társaság könyvvizsgálójának felmondása és az egészségügyi eszközbeszerzések között összefüggés lenne megállapítható.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a Társaság 2020. évi beszámolójának könyvvizsgálata során a könyvvizsgáló nem talált fiktív számlákat, valamint erre irányuló tényállítást sem tett a könyvvizsgáló, továbbá a Társaság könyvvizsgálója a megbízásától való visszalépésének indokai – amelynek kivonata a Társaság 2021. április 19-én publikált tőzsdei közzétételében is megtalálható – között sem jelölte meg fiktív számlák azonosítását.

A valóság az továbbá, hogy a Társaság már 2019. év augusztusában, a koronavírus járványt megelőzően is létesített üzleti kapcsolatot Kínában, így az OTT-ONE Nyrt. már 2019. augusztus 27-én megállapodást kötött a chengdui (Kína) APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee-vel annak érdekében, hogy a Társaság termékei a kínai piacon is értékesítésre kerüljenek, illetve a Társaság ehhez megfelelő partneri hálózatot alakíthasson ki.

A cikkekben közöltekkel szemben és sugalmazásukkal ellentétesen továbbá a Társaság által végzett egészségügyi eszközbeszerzésekkel összefüggésben sem szabálytalanság, sem bűncselekmény elkövetése nem került megállapításra és a könyvvizsgáló sem jelölt meg felmondásának indokai között egészségügyi eszközbeszerzéssel összefüggő szabálytalanságot.

Ki kívánjuk emelni, miszerint a Társaságnál fiktív számlák létezését sem a könyvvizsgáló, sem egyéb hatóság nem állapította meg, ezért a HVG Kiadó Zrt. szerkesztősége minden ténybeli alapot nélkülözve közölt a Társaságot hamis színben feltüntető, bűncselekmény elkövetésére utaló tényállítást.

A Társaság megítélése szerint a cikkek ellenséges hangvételűek, a Társaság tőzsdei kibocsátói működéséből adódóan az ügy közérdeklődésre számot tartó jellege ellenére is aránytalanul egyoldalúak, az objektív tájékoztatás követelményeit negligáló, csupán politikai töltetű hangulatkeltésre alkalmas közlések. A Társaságot hamis színben feltüntető állítások és sugalmazások nélkülöznek minden alapot, így az olvasók objektív, valósághű és hiteles tájékoztatása szempontjából a Társaság álláspontja szerint teljesen indokolatlanok.

A HVG Kiadó Zrt. szerkesztősége továbbá úgy híresztelt a Társaságot hamis színben feltüntető tényállításokat, hogy a Társaság ezzel kapcsolatos álláspontját nem kérte ki, és így azt nem is mutatta be, ezzel ugyancsak megsértve az objektív tájékoztatás követelményeit.

A Társaság továbbra is minden erőfeszítést megtesz az iránt, hogy az új, állandó könyvvizsgáló megbízására és a könyvvizsgálat elvégzésére, illetve a Társaság 2020. évi beszámolójának auditálására a jogszabályok által biztosított lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön és a törvényes működés helyreállítása biztosított legyen. Az előbbiek érdekében a Társaság folyamatos egyeztetéseket folytat és aktívan keresi a megoldási lehetőségeket, ugyanakkor a rajta kívül álló objektív körülmények, így különösen a kibocsátói képesítéssel rendelkező könyvvizsgálók korlátozottabb száma és ezen könyvvizsgálóknak az év jelen időszakában fennálló munkaterhe ugyancsak hátrányt jelent a Társaság számára.