GINOP-5.3.5-18-2020-00200 számú projekt


„A munka jövője a postai szolgáltatásoknál, a változó készségigények és tevékenységek összehangolása új módszerekkel”

Az általános gazdasági és ágazati fejlődésből adódó változások új igényeket támasztanak a foglalkoztathatóság, a munkaerő biztosítása, a munkahelyi kultúra, a társadalmi felelősségvállalás tekintetében. Programunk tartalmát ebben a kontextusban határoztuk meg, különös tekintettel a Magyar Posta Zrt. alkalmazásában álló fizikai és idősebb (45 év feletti) munkavállalók munkaképességének elősegítésére. A fejlesztés hosszútávon javítja a foglalkoztathatóságot, az alkalmazkodóképességet, a versenyképességet, az érdekegyeztetés konszenzusának lehetőségét.

A szakágazat humánerőforrás fejlesztési irányai közé tartozik a munkavállalók szellemi és fizikai munkavégző képességeinek megőrzése, a prevenció, illetve a jövő munkahelyeinek kialakításához szükséges kompetenciák kidolgozása, a munkaképességhez kapcsolódó digitális rendszerek alkalmazása. A Magyar Posta Zrt. fejlesztési irányait befolyásolja a meglévő humánerőforrás mennyisége és minősége. Jelen programunk szükségességét és annak megvalósulásának kereteit a következők indokolják:

  • meghatározó a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkaképességének javítása.
  • Új, eddig hiányzó eszközök alkalmazásával segíteni kell a szervezeti munkavédelem és munkaegészség fejlesztését.
  • Olyan specifikus metodikákra van szükség, amelyek megteremtik a fizikai és a szellemi kompetenciák közötti összhangot a Magyar Posta Zrt. munkavállalóinak körében.
  • Javítani kell a munkahelyi kultúra azon részeit, amelyek hozzájárulnak a 45 év feletti munkavállalók munkaképességének megőrzéséhez.
  • Programunk szempontjából fontosnak tartjuk a szakszervezet és a posta vezetése által közösen kialakítható kormenedzsment technikák bevezetését.

Következésképpen, és amennyiben nem alakulnak ki új kompetencia alapú, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat tényezőinek megfelelő eljárások, a Magyar Posta Zrt-én belül a munkaerőhiány növekedni és az idősödő munkavállalók aktivitása csökkeni fog.

Programunk e hiányok megszüntetéséhez járulna hozzá.

Sajtóközlemény

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRŐL

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottság és az OTT-ONE Nyrt. konzorciumban valósítja meg a GINOP-5.3.5-18-2020-00200 kódszámú pályázatot 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A fejlesztés célja a Magyar Posta Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaképességének fejlesztése, megőrzése, szociális (egészségi, munkavállalási) biztonságuk növelése a partnerek (munkáltató, érdekvédelmi szervezet) szerepvállalásának elősegítésével.

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottsága az OTT-ONE Nyrt-vel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” tárgyú pályázatban. A támogató részéről „A munka jövője a postai szolgáltatásoknál, a változó készségigények és tevékenységek összehangolása új módszerekkel” c. GINOP-5.3.5-18-2020-00200 számú pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A projekt gazdája és a pályázati konzorcium vezetője a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottsága. A projekt megvalósításában konzorcium partnerként az OTT-ONE Nyrt. szerepel. A támogatási szerződés 2021.03.31. napján lépett hatályba, a projekt megvalósításának kezdete 2021.03.01. napja, a befejezés határideje pedig 2021.03.01. napja.

A projekt vissza nem térítendő támogatásból áll, aminek összege 50 millió Ft. A szakmai koncepció olyan módszertan fejlesztésére irányul, amely a postai logisztikai szolgáltatási terület jövőjével kapcsolatos pilot program keretében hozzájárul a jövő postai munkahelyein az idősödő korcsoport munkaképességének megőrzéséhez, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesüléséhez.

2021. március 31.

További információ kérhető:
Tóth Zsuzsanna, elnök
Postás Szakszervezet
E-mail: zsuzsanna.toth@posta.hu
Telefon: +36 30 771 0737

Cikk

Szakszervezeti projektek a postások egészségéért

A Postás Szakszervezet, ezen belül a Pécsi Területi Bizottság vezetésével 2021 tavaszán két program indult el. A projektek célja a postai dolgozók szellemi és fizikai munkavégző képességének megőrzése, a prevenció, illetve a jövő postai munkahelyeinek előkészítése. A projektek eredményeképp több mint száz kézbesítő és logisztikai munkatárs kapott egészségmegőrző segédeszközöket.

A Magyar Posta hagyományosan nagy hangsúlyt helyez a dolgozók munkaképességének megőrzésére, mely tevékenység szakszervezeti oldalról mindig támogatásra talált. A munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek megegyezése alapján a szakszervezet egy, a hazai nagyvállalati körben egyedülállóan széles körű munkaképességi index vizsgálatot végzett 2018-ban. A vizsgálat eredményei alapján a postai munkavállalók egészségi helyzetét tekintve nagyon szomorú adatokat kaptak a kutatók.

A kutatás szerint az 50–64 éves korcsoportban a dolgozók mintegy 30%-a esetében egészségügyi problémáikból adódóan mielőbbi változtatásokra van szükség a munkahelyen, a korai nyugdíjazás és a munkaképesség-csökkenés kockázatának megelőzése céljából. A fő egészségügyi problémák közé tartoznak a váz- és izomrendszeri megbetegedések és az ezzel összefüggően fellépő hangulatzavarok. A depresszió ma az egyik leggyakoribb oka a munkaképesség-csökkenésnek és munkából való korai kiesésnek (nyugdíjaskor előtt).

Nyilvánvaló az is, hogy a kor előrehaladtával csökken a fizikai munkaképesség: a szív és a légző rendszer teljesítménye és az izomerő 30 éves kor után évente körülbelül 1-2%-kal csökken. Az alacsonyabb teljesítőképesség főként a nagy fizikai munkateherrel járó munkakörökben okoz problémát, a postás munkahelyek jelentős része ráadásul rossz testtartásban végzett munkát, nehéz tárgyak kezelését vagy monoton munkát feltételez. A postai vizsgálat egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy kimutatta: a fizikai és szellemi erőfeszítést egyaránt igénylő munkakörökben a legnagyobb az egészségkárosodás veszélye.

Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke szerint ez vezette az érdekképviselet elnökségét arra a következtetésre, hogy a GINOP 535 konstrukció keretében olyan projekteket érdemes indítani a munkáltató támogatásával, amelyben a munkavégzés egészségi hatásainak vizsgálata, az egészséget kevésbé megterhelő munkakörülmények kialakítása kerülhet a középpontba. A programok során különös figyelmet fordítanak az idősödő korosztályokra. A támogatói döntést követően előbb a logisztikai területen, majd a hálózatvégrehajtási szervezetben indult el a megvalósítás.

A projektek egyik eredménye, hogy a postai munkatársak egészségmegőrző segédeszközöket kaptak. Az egyéves időtartamú projektek természetesen nem vállalkozhatnak arra, hogy minden postai dolgozót egészségmegőrző eszközökkel lássanak el. A tudományosan megalapozott vizsgálatok alapján azonban több mint száz kézbesítő és logisztikai munkatárs kap ilyen segédeszközöket.

Az eszközök között a hagyományos, költséghatékony megoldásoktól kezdve olyan világújdonságok is szerepelnek, mint a 2020-2021 során elérhetővé vált, második generációs exoskeletonok (mesterséges külső vázak). Ezek a szuperhősök ruházatára emlékeztető eszközök megkönnyítik a fizikai munkavégzést a lábak és ízületek megtámasztásával, ugyanakkor könnyű, lélegző anyagokból készülnek, így nem zavaró a használatuk a munkavégzés során.

Farkas Ilona, a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottságának ügyvezető titkára, Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke és Orbán Kálmán Péter, Magyar Posta Zrt. Pécsi Logisztikai Üzem, műszakvezető logisztikai munkatárs

Az eszközöket használók és a kontroll csoportba jelentkezők munkavégzési jellemzőit a legkorszerűbb fizikai és szellemi vizsgálati eljárásokkal követik a programba bevont kutatók: foglalkozásegészségügyi orvosok, pszichológusok és munkaerőpiaci szakemberek. A programok megvalósítása során kiváló együttműködés alakult ki a Magyar Posta Humánpolitikai Főigazgatóságával és az érintett szakmai területek vezetésével. A projektek tapasztalatai mellett ez az együttműködés is nagyban segítheti a szakszervezet céljainak elérését: a munkaegészség fejlesztését új, eddig hiányzó eszközök alkalmazásával, valamint a szakszervezet és a postavezetés által közösen kialakítható kormenedzsment technikák bevezetését a Magyar Postánál.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A cikk a GINOP-5.3.5-18-2020-00198 sz. „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” c. pályázat és a GINOP-5.3.5-18-2020-00200 sz. „A munka jövője a postai szolgáltatásoknál, a változó készségigények és tevékenységek összehangolása új módszerekkel” c. pályázat megvalósítását ismerteti.

További információ, interjú:
Tóth Zsuzsanna, elnök
Postás Szakszervezet
E-mail: zsuzsanna.toth@posta.hu
Tel.: +36 30 771 0737