GINOP-1.2.7-19-2020-00026 számú projekt


Kedvezményezett neve: OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Értéklánc minőség fejlesztése az OTT-ONE Nyrt.-nél

Szerződött támogatás összege: 310 051 800 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 45%

Projekt tényleges kezdő dátuma: 2020.10.07

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.7-19-2020-00026

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében vállalkozásunknál az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:

– Tanácsadói szolgáltatások (Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás, Vállalati pénzügyi tanácsadás)

– Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

– Információs technológia-fejlesztés

 

A projektben beruházásra kerül két db magas precizitású SMD beültető gép, amely automatizálja egy adott beültetési eljárás nagy részét. A fennmaradó, irreguláris, azaz egyedi beültetési és véglegesítési munkákat manuálisan, betanított munkaerő végzi, ami tovább növeli a létjogosultságát a zárt gyártási környezetben implementálandó minőségbiztosítást és biztonságos gyártást biztosító rendszernek.

A projekt fő fejlesztési iránya az üzemi folyamatok magas szintű biztonságának alapját adó innovatív fejlesztési tevékenység, mely egy mesterséges intelligencia alapú optikai megoldással történik, ami gépi tanulás alkalmazásával magas szintű képelemzés által képes a gyártási eredmények, és az azokat megelőző folyamatok ellenőrzésére. Ezek a folyamatok magukban foglalják a bevont humán erőforrások munkavégzésének olyan kritikus pontjainak vizsgálatát, mely releváns a biztonsági integritás betartásának szempontjából.

Speciális IT security és gyártásellenőrzési igények megvalósítása: Egy specializált innovatív gyártókörnyezet megvalósítása a cél, amelyben olyan okos megoldásokkal kerül biztosításra a zárt gyártási folyamatok teljes lefolyása, melyek által a teljes folyamatnak és a csomagolt állapotot elérő eredménytermékeknek garantálható a magas szintű IT biztonsága.

Értéklánc minőség fejlesztése – Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás: Az adatbiztonság kérdéseit ismertető személyes előadás keretében a kérdés lényeges aspektusainak ismertetése, a vonatkozó jogszabályok általános áttekintése kiemelten kezelve a személyes adatok védelmét. A vállalati dokumentumok véleményezése adatvédelmi szemszögből, a munkafolyamatok, hozzáférések és szabályzatok ellenőrzése mind tartalmi, mind rendelkezésre állási szempontból. Az esetlegesen hiányzó dokumentumok elkészítésének támogatása (adatvédelmi audit). A központi menedzsment rendszer konfigurációjának kezdeti beállításának támogatása, a dolgozók jogosultság szintjeinek besorolása és a vezetői szintek és prioritások meghatározásának segítése. Az elkészült, telepített rendszer működéséhez online vagy telefonos segítségnyújtás, szükség esetén személyes szakértői support.

Értéklánc minőség fejlesztése – Vállalati pénzügyi tanácsadás: A vállalat célja a teljes működés átvilágítása pénzügyi szemszögből nézve, ahol fő szempont a kockázatelemzés és az új finanszírozási lehetőségek kidolgozása.

Az igénybe venni kívánt tanácsadási alkategóriák:

-Finanszírozási tanácsadás

-Pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés

A fentebb meghatározott célok egyenként és összességükben is a vállalat eredményességét növeli. A programnak köszönhetően vállalat meg tud erősödni elsősorban a német piacon, de akár több európai országba is szállíthat. Számszerűleg közel 30%-os árbevétel növekedés és ennek fenntartása a cél.